Fastighetsservice

Fastighetsservice kan vara olika för olika personer. För oss är det ganska klart; det du inte kan, vill eller orkar göra fixar vi. Det kan vara städning, puts av fönster eller bortforsling av grovsopor. Trädgården kan behöva ans även när du inte är på plats, eller nya möbler skruvas ihop.
Stopp i avloppet är en otrevlig angelägenhet men ibland händer det. Då står vi till tjänst med den utrustning som erfordras.

förfrågan