rot- och rutavdrag

Vad är rotarbete?

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som ex dina föräldrar bor i.

Rotavdrag gäller däremot inte för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga befriat från fastighetsavgift de fem första åren.

Vad är rutarbete?

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Hushållsarbete som rengöring, underhåll och tvätt ger rätt till rutavdrag. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till rutavdrag.

Rot- och rutavdragets storlek

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med högst halva arbetskostnaden. Du behöver inte själv göra något mer än betala halva arbetskostnaden på faktura till oss och vi ansöker om utbetalning från Skatteverket för resterande belopp.

Har du fler frågor om Rut- och rotavdrag kolla på skatteverket.se